Oczyszczalnia Brzozów – Borkówka

Published by on

Sprawa budowy oczyszczalni ścieków w Brzozowie (Brzozów – Jakla Wielka) to wielkie oszustwo. Obecne władze nie zamierzają budować obiecanej oczyszczalni, pomimo składanych obietnic do WIOŚ Jasło przy problemie wadliwej pracy oczyszczalni Brzozów – Borkówka.

Jedyny szpital Brzozowa, mieszkańcy w okolicy obecnej oczyszczalni oraz przy Stobnicy zmuszani są do funkcjonowania w nieprzyjemnych zapachach, gdyż nieoczyszczone ścieki wpuszczane są bezpośrednio do rzeki.

Pozwolenie wodnoprawne obowiązywało do 05.01.2020 r., a załączone materiały potwierdzają przedstawioną sytuację. Za niezgodne z prawdą informowanie PWIOŚ o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego Prezes PGK Brzozów został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.