W co gra Prezes PGK Brzozów?

Published by on

W dniu 21-04-2020 r. pismem L.dz. DWiK/1102/2020 skierowanym do GIOŚ w Warszawie PGK Sp. z o.o. wnosi o uchylenie decyzji w całości dotyczącej nałożonych kar w wysokości: 179798.00 zł – 2016 r., 224410.00 zł – 2017 r., 298793.00 zł – 2018 r., 427326.00 zł – 2019 r., brak decyzji – 2020 r. Spółka zapewnia, że będzie realizowała likwidację oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka i budowę instalacji przerzutu ścieków z tej oczyszczalni do nowej (Brzozów – Jakla Wielka). Cytuję słowa Prezesa: „Opracowany raport oddziaływania na środowisko został dostarczony do Spółki na początku roku i ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną dalsze kroki w tym zakresie zostały chwilowo wstrzymane”.
Natomiast pandemia nie przeszkodziła Panu Prezesowi zaskarżenia wszystkich decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na łączną kwotę 1 130 327.00 zł. Czy w obietnice bez pokrycia uwierzy Sąd? Czy jest prawdą co niesie wieść gminna, że Prezes PGK nie będzie budował nowej oczyszczalni, zabezpieczając swoje działki obok planowanej inwestycji przed utratą ich wartości? Czy też jest prawdą, że Burmistrz Brzozowa obiecał radnej powiatowej Pani Masłyk działania, które uniemożliwią budowę omawianej inwestycji, jak też kanalizacji w Przysietnicy?

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.