Złota Setka Gmina Podkarpacia 2020 r. Inwestor 2019 r. – gmina wiejska Wielopole Skrzyńskie

W bieżącym roku konkurentami Wielopola Skrzyńskiego były między innymi Ropczyce, Rzeszów, Sanok oraz gminy wiejskie: Dębica, Sanok, Padew Narodowa, Żyraków, Radomyśl Wielki i Trzebownisko.
Inwestycje prowadzone przez Wielopole Skrzyńskie tkj. budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie, przebudowa i zakup wyposażenia Regionalnego Muzeum Tadeusza Kantora oraz rozwój OZE jest szansą na poprawę jakości życia mieszkańcow gmin Niebylec i Wieleopole Skrzyńskie.
Brzozów w tym zestawieniu widnieje na 23 miejscu. Gminy wiejskie dominują w rankingach krajowych, czy też regionalnych. Referendum w sprawie oddzielenia sołectw gminy Brzozów od miasta Brzozów jest w pełni uzasadnione.

Samodzielność i wysoka skuteczność – Fundusze UE – ale nie w Brzozowie

Samorządowcy z całej Polski skutecznie pozyskiwali fundusze unijne w latach 2014 – 2019. Najgorzej wynik wypadł w powiecie brzozowskim. Brzozów pozyskał 284,36 zł / osoba, a wśród miast zajął 232 pozycję na 267. Powiat brzozowski uzyskał 202,10 zł / osoba, co umieściło go na 199 poz. z 314. Najlepiej środki wykorzystywały gminy wiejskie z naszego regionu:

1. Gmina Wielopole Skrzyńskie: 3359,44 zł / osoba gw. poz. 41/1538 gmin wiejskich.
2. Gmina Jasienica Rosielna: 3181,11 zł / osoba (poz. 48).

Gołym okiem widać, że w gminie wydaje się pieniądze na inne cele, niż inwestowanie w chodnik, drogi, oświetlenia, oczyszczalnie ścieków Brzozów – Jakla Wielka, czy też kanalizacja Przysietnicy, Starej Wsi. Nie widzę innej możliwości, jak przeprowadzenia referendum dotyczącym stworzenia Gminy Wiejskiej.