Znienawidzony okres II RP – w tym pomnik w Grabownicy – oraz były rzecznik URBAN przez radnego Krzysztofa Bednarczyk

Published by on

Radny Bednarczyk Krzysztof zaciekle atakuje to, co się działo, gdy jako dziecko musiał słuchać rzecznika rządu o nazwisku Urban. W zasadzie wiele nie stracił, bo nauczył się od tego rzecznika dużo, a przydało się to teraz, gdy mieszkańcy Górek powierzyli mu mandat radnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 14-01-2021 postanowił pokazać, jak bardzo jest zszokowany tym, że radny Zajdel ośmielił się domagać remontu pomnika w Grabownicy Starzeńskiej „Za Naszą i Waszą Wolność”. Nikt temu radnemu Bednarczyk nie powiedział, że gdyby nie ofiary tego znienawidzonego narodu, to nas by dzisiaj tu nie było. Wspomina o rzeczniku rządu Urbanie, który rzekomo okłamywał Polaków, co zarzucił także mojej osobie. Oczywiście na zasadzie rzecznika Burmistrza jest oburzony, gdyż pismo krytycznie oceniające działalność Burmistrza Brzozowa w 2018 – 2020, a zamieszczone na stronie internetowej brzozowgmina.pl jest kłamliwe. Otóż Panie radny Bednarczyk:

Doskonale Pan spełniasz rolę rzecznika Burmistrza, ale czy ta rola jest do pogodzenia z wykonywanym mandatem radnego? I czy teraz to Pan nie okłamujesz mieszkańców gminy twierdząc, że zawarte przeze mnie informacje są kłamstwem? Czy ta rola, którą Pan obrałeś jest do pogodzenia z wykonywaniem mandatu Radnego? Natomiast na składane obietnice wyborcom zafundował Pan im podwyżki śmieci i kanalizacji, a sobie załatwił porządne stanowisko pracy oraz jest pomocny swojej rodzinie w tym zakresie. Proszę się nie martwić o moje zasługi dla mieszkańców, bo oni najlepiej to ocenili, powierzając mi drugą kadencję radnego. Przypomnę Panu za co. Doprowadziłem do:

– wykonania oświetlenia drogi woj. 886 w Grabownicy Górnej 18 sł.,

– wykonania chodnika dr. woj. 835 Grabownica – Lublin,

– przebudowy drogi gminnej Grabownica Polana.

Ponadto udało mi się pozyskać lekarzy stomatologów do Ośrodka Zdrowia w Grabownicy.

1. Może wytłumaczy Pan, dlaczego Gmina zwracała 300 tys. zł za ulicę Piastową? Czyż nie jest to przypadkiem pominięcie wykonania prawidłowo tego zadania zgodnie z dokumentacją?

2. Czy sale gimnastyczne w Turzym Polu i Zmiennicy nie są przeinwestowane? Nie chcieliście dać wykonawcy sal 60 tys. zł. Teraz na obie sale przeznaczacie około 1 775 000 zł. Ponadto – czy jest wyrok sądowy, który przegraliście i jest do zapłaty około 500 tyś. zł oraz koszty sądowe?

3. Kary nałożone przez WIOŚ Jasło za lata 2016 – 2019 były zawieszone, gdyż poprzedni Burmistrz miał zamiar budować oczyszczalnię ścieków Brzozów Jakla Wielka. Natomiast obecny Burmistrz powiedział, że nie będzie jej budował, bo nie ma 30 mln zł. Należy dodać, że na dzień dzisiejszy wydano już na dokumentację około 120 tyś. zł. Pomimo, iż Prezes PGK w piśmie do GIOŚ w Warszawie oraz sądu WSA w Warszawie twierdzi, że zamierza oczyszczalnię budować. Sąd oceni prawdziwość tych oświadczeń. Pragnę dodać, że w kraju budowane są nowoczesne oczyszczalnie, które kosztują około 30 mln. zł. Wcześniej budowane oczyszczalnie w Gminie Brzozów zawsze miały dofinansowanie w 85 %. Teraz jest to też możliwe. Fundusze Norweskie i Unijne czekają na Jaśnie Panów. Pozyskanie jest możliwe tylko w przypadku realizacji inwestycji.

4. Ile kosztowało Urząd zabezpieczenie muru na ulicy 3 Maja? Czy była to kwota około 170 tyś. zł (100 tys. zł dokumentacja)?

5. Pomimo wykazanego rozdawnictwa pieniędzy Burmistrz postanowił wydać na chodnik w Grabownicy tylko 52 tyś. zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami, to Gmina powinna przeznaczyć 170 tyś zł. Jest to podziękowanie mieszkańcom Grabownicy Starzeńskiej za tak liczne poparcie wyborcze. Dzisiaj zakończenie budowy tego chodnika wyniesie 420 tyś. zł.

Petycja do UE o pozyskanie 1 mln EURO została przyjęta i Komisja Petycji uznała, że poruszone w niej kwestie są dopuszczalne zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego (pismo zamieszczam pod tekstem). Natomiast działanie niektórych polskich europosłów jednej z frakcji w Brukseli zniweczyło szansę na jej pozytywny wynik.

6. Koszty za zwalniane osoby są duże i daję przykład jednej z nich, która po wyroku sądowym 1 i 2 instancji obciąża gminę na około 75 tyś zł. Inne Gminy maja odpowiednie struktury, które zajmują się pisaniem wniosków. Czy zamiast zwalniać tyle osób nie można było stworzyć systemu do pozyskiwania funduszy – nie tylko unijnych? Obecnie pozyskiwanie funduszy daje nam 232 pozycję w gminach miejsko – wiejskich na 256 gmin.

7. Czy Burmistrza nie stać na to, aby przynajmniej raz, czy dwa w roku kosić pobocza, czyścić rowy, łatać dziury w drogach gminnych publicznych w każdej wsi? Również utrzymania dróg i chodników w okresie zimy likwidując śliskość – gołoledzi, zapewniając przejezdność dróg, przejście przez chodniki pieszych? Czym uzasadnić to, że duże pieniądze Gmina przekazuje dla PGK Brzozów na zimowe i letnie utrzymanie?

Lekceważący stosunek do wsi jest widoczny nawet, gdy rząd ogłasza pomoc dla wsi popegeerowskich, których gminy mogą składać wnioski do 5 mln zł. Nasza szanowna władza zamierza złożyć wnioski na remont kanalizacji w Grabownicy i Brzozowie. PGK – właściciel instalacji – takie remonty powinien dokonać za własne środki. Nie zgadzamy się na dofinansowanie, gdyż jest to pominięciem zasad, które obowiązują. To mieszkańcy, sołtysi i rady sołeckie powinny decydować o planowanej inwestycji.

Poświęcony czas na negowanie oceny Burmistrza powinien Pan przeznaczyć na pokazanie zamierzeń Gminy i PGK. W tym złożone wnioski o pozyskanie pieniędzy z funduszy UE, czy norweskich. Również powinien Pan zrobić wiele, aby nie dopuszczać do przedkładania radnym nowych, nie konsultowanych wniosków 5 minut przed rozpoczęciem sesji (przykład podwyżki dla Burmistrza 14-01-2021).

Kazimierz Zajdel

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.