PGK Brzozów – kary do zapłaty: 404 208 zł. Oczekujące: 713 379 zł oraz oczekujące na podwyższoną karę za 2020 r.

Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 19-11-2020 r. oddalił skargę PGK Brzozów i kwota 404 208 zł jest ostateczna – wymagana za 2016 – 2017 rok. Natomiast kary za 2018 – 2019 w kwocie 713 379 zł. oczekują na prawomocny wyrok. Ponadto napewno będą będą nałożone podwyższone grzywny za 2020 r., gdyż ścieki puszczane do rzeki Stobnicy były bez pozwolenia wodno – prawnego, które wygasło z dniem 05-01-2020 r. Dobrze by było, aby ktoś rozsądny doradził obu Panom – Burmistrzowi Brzozowa i Prezesowi PGK, by się obudzili i podjęli sensowne działania w celu uniknięcia następnych dużo większych kar. Do roku 2027 nakłady na oczyszczalnie, sieć kanalizacyjną mogą sięgać 25 mld zł. To niemal tyle, ile unijne sankcje, które grożą Polsce i kary mogą w Brzozowie oscylować w wysokości całych nakładów finansowych potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

Powrót do rozpoczętej inwestycji pomoże uniknąć potężnych sankcji finansowych, poprawią środowisko, komfort życia mieszkańców Brzozowa i Przysietnicy.

(więcej…)

Można uniknąć kar za brak dobrej oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Brzozów starają się w każdy dostępny sposób wymusić na władzy Brzozowa rozwiązań, które mogą wstrzymać zapłatę kar w kwocie 1130 tyś. zł za niesprawną oczyszczalnię ścieków Brzozów – Borkówka. Dojdą kary za 2020 rok oraz wysokie grzywny unijne za brak sprawnej oczyszczalni, jak też brak kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy. Łączne kary mogą wynosić w granicach kosztów inwestycji niezrealizowanych w oznaczonym terminie, a dostępnym finansowaniem UE. Mieszkańcy proszą o pomoc parlamentarzystów (w załączeniu: Pismo Posłanki RP Hanny Gill-Piątek do Burmistrza Brzozowa).

(więcej…)