Mieszkańcy Wiejskiej Gminy Sanok protestują

Published by on

Protesty mieszkańców 10 sołectw Wiejskiej Gminy Sanok pokazują, jak bardzo wieś nie potrzebuje miasta. Te zdarzenia mogą być początkiem odłączenia się sołectw od miasta Brzozów (Gminy Brzozów).


Gminy wiejskie mają dofinansowania wyższe, niż miasta i np. subwencja oświatowa jest wyższa o 42 %.

Ponadto wieś może z programów unijnych sfinansować między innymi: remonty, budowę i rozbudowę świetlic wiejskich, domów kultury, boisk, placów zabaw, regionalnych zespołów artystycznych, skansenów lub muzeów wiejskich oraz innych miejsc rekreacji i wypoczynku. Także rewitalizację części Gminy.

Obecne władze Brzozowa zadbają tylko o miasto Brzozów, którego niektórzy mieszkańcy twierdzą, że oczekują na remonty ulic około 30 lat. Zapomnieli, że mieszkańcy sołectw Gminy Brzozów na przebudowę i remonty dróg oczekują około 50 lat. Natomiast kanalizację w Starej Wsi 25 lat oraz Przysietnicy 30 lat.

Ponadto wieś rok w rok musi wspierać w mieście codzienne sprzątanie miasta w okresie letnim i zimowym (odśnieżanie ulic i chodników). Nie mówiąc już o finansowaniu:
– Brzozowski Dom Kultury (dofinansowanie 780 tyś. zł),
– Miejska Biblioteka Publiczna – 760 tyś. zł,
– Muzeum Regionalne – 664 tyś. zł,
– Gospodarka Komunalna i Och. Środ. – 10 237 200 zł,
– Rewitalizacja Obszaru Miejskiego Brzozów – 9 332 749 zł,
– Kultura Fizyczna – 3 374 150 zł.

Natomiast każda wieś otrzymuje tylko po 44 tyś. zł z Funduszu Sołeckiego. Nie zapomnimy o niezrealizowanych zadaniach tkj. budowa chodnika w Grabownicy Starzeńskiej przy drodze wojewódzkiej nr. 835 Lublin – Grabownica Starzeńska oraz innych, na które nie było pieniędzy z powodu wysokich kosztów sądowych zwolnionych osób, jak też przewodu sądowego dotyczącego budowy sal gimnastycznych w Turzym Polu oraz Zmiennicy. Będą także kary za niesprawną oczyszczalnię ścieków Brzozów – Borkówka oraz nieskanalizowaną Przysietnicę.

Brak tak bardzo obiecanego rozwoju Brzozowa. Na nic budowa nowych mieszkań bez nowych miejsc pracy, a także braku możliwości odprowadzania ścieków z tych nowo wybudowanych miejsc zamieszkania.

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.