Brzozów – Borkówka oczyszczalnia – zagadka. Władza co innego pisze oraz co innego mówi

Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie wyznacza nową Aglomerację Brzozów, do której wchodzą Brzozów, Przysietnica, część miejscowości Humniska, część miejscowości Stara Wieś.
Wyznaczona aglomeracja o liczbie mieszkańców 15769 z oczyszczalnią Brzozów – Borkówka.
W części opisowej, którym jest załącznik nr 1. w pkt. 6 a/ zawarta jest informacja, że obecna oczyszczalnia nie posiada odpowiedniej wydajności oraz nie spełnia standartów oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami przepisów.
W pkt. 6 b/ jest zawarta informacja o planowanych rozbudowach dotyczących obecnej oczyszczalni Brzozów – Borkówka, obejmujących:
– budowę zbiornika uśredniającego retencyjnego o objętości około 1000 m3,
– budowę reaktora biologicznego około 1000 m3,
– przebudowę istniejących obiektów technologicznych.
Czy jest to kolejne kłamstwo?

(więcej…)

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej pod nadzorem Burmistrza. Oskarżenie radnego Zajdel o kłamstwo – Sąd.

Radny Zajdel na wniosek mieszkańców Brzozowa w dniu 2 marca powiadomił WioŚ Jasło oraz Wody Polskie w Krośnie o wypompowaniu ścieków do kanalizacji byłej oczyszczalni ścieków, znajdującej się obok budynku mieszkalnego oraz restauracji. Właściciele działek i budynków twierdzą, że te złośliwe działania mają charakter nagminny. Na wniosek pracownika Wody Polskie Krosno szukano nagrań z wcześniejszych dni, gdyż stwierdzili że z sąsiedniej działki obok budynku restauracji są ślady spuszczania ścieków bezpośrednio do rzeki. Takie nagranie udało się pozyskać z dnia 26 lutego 2021 r. Następnie w dniu 10 marca otrzymał kolejne powiadomienie o spychaniu zanieczyszczonego śniegu do rzeki Stobnica. Jako radny nie mógł przemilczeć tych działań. Burmistrz oskarża go o kłamstwo i Sąd. Sądzimy, że kamery nie kłamią.

(więcej…)

COVID-19: Plan Działań na rzecz globalnego chaosu gospodarczego i społecznego wyniszczenia

Zostało już potwierdzone ponad wszelką wątpliwość, że test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) stosowany do szacowania pozytywnych przypadków COVID-19 jest bez znaczenia. Nie może wykryć, ani zidentyfikować wirusa. Wykrywa cząsteczki lub fragmenty wielu wirusów, w tym przeziębienia (korona beta) i grypy sezonowej (wirusy typu A i B).

(więcej…)

Odśnieżanie w Gminie Brzozów

Można nie zrozumieć intencji Burmistrza Brzozowa odnośnie zawartych umów na odśnieżanie miasta Brzozów i poszczególnych sołectw. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że raczej chodzi o dochody PGK Brzozów, które dominują na kwotę około 700 tyś. zł za sezon (około 160 tyś. zł miesięcznie). Mieszkańcom wsi oferuje się umowę na około 120 zł/godz. (w sumie około 10 tyś. miesięcznie). Mieszkańcy Brzozowa być może są zadowoleni z odśnieżania, natomiast sołectwa posiadające chodniki przy drogach wojewódzkich miały problem. Chodniki prawie nieodśnieżone. Najlepiej odśnieżone były krawężniki tych chodników. Powodem jest brak zainteresowania tym problemem Burmistrza, który zwalił odśnieżanie na sołtysów. Włodarze innych miejscowości, a między innymi Zagórza, podpisywali umowy na odśnieżanie z Marszałkiem Województwa, którzy w przypadku podjęcia się gminy odśnieżania tych dróg otrzymywali wsparcie finansowe. Gmina Zagórz i inne zostały dofinansowane w kwocie 120 tyś. zł na zakup sprzętu do odśnieżania.

(więcej…)

Uchylona Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie po raz trzeci

Jaki widać Panowie za społeczne pieniądze nie traktują spraw mieszkańców poważnie. Po raz trzeci Wojewoda uchyla Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmiany nr. 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, obszarów położonych przy ulicy Kościuszki i ul. Zdrojowej w Brzozowie. Jakie koszty są łączne tych zabaw nikt nie powie, natomiast ostatnie opracowanie kosztowało Urząd 14412,54 zł.

(więcej…)

Kolejna kara dla PGK Brzozów – 125 480 zł

Za brak pozwolenia wodnoprawnego za 2020 rok PGK zapłaci kolejne 125480 zł. Wieść gminna niesie, że radni oraz mieszkańcy Brzozowa są zgodni, co do inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków Brzozów Borkówka, do której będą podłączone ścieki z Przysietnicy. Trudno się też dziwić, skoro mieszkańcy Brzozowa są przyzwyczajeni do zapachów wiejskich.

(więcej…)

Innowacyjne rozwiązanie. Czy to pomysł Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Brzozowie – jednocześnie pracownika PGK Brzozów – Pana Krzysztofa Bednarczyk?

Nowoczesne rozwiązania na skalę światową polegające na tym, że aby zaoszczędzić 50 mln zł na budowie oczyszczalni ścieków w Brzozowie Jakla Wielka można przywożone beczkowozem ścieki rozładować bezpośrednio do rzeki Stobnica w Brzozowie. Wykorzystując nieobecność właściciela nieruchomości, z której dokonywano rozładunku. Podobne rozwiązania zostały wykonane w przypadku składowania brudnego i bardzo zanieczyszczonego śniegu z ulic Brzozowa. Składowano go wzdłuż koryta rzeki Stobnica w Brzozowie obok PGK Brzozów. W dniu 10-03-2021 postanowiono złożony śnieg utylizować poprzez zepchnięcie go do rzeki Stobnica. Pomysł zasługuje na nagrodę Nobla.

(więcej…)