Kolejna kara dla PGK Brzozów – 125 480 zł

Za brak pozwolenia wodnoprawnego za 2020 rok PGK zapłaci kolejne 125480 zł. Wieść gminna niesie, że radni oraz mieszkańcy Brzozowa są zgodni, co do inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków Brzozów Borkówka, do której będą podłączone ścieki z Przysietnicy. Trudno się też dziwić, skoro mieszkańcy Brzozowa są przyzwyczajeni do zapachów wiejskich.

(więcej…)

Innowacyjne rozwiązanie. Czy to pomysł Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Brzozowie – jednocześnie pracownika PGK Brzozów – Pana Krzysztofa Bednarczyk?

Nowoczesne rozwiązania na skalę światową polegające na tym, że aby zaoszczędzić 50 mln zł na budowie oczyszczalni ścieków w Brzozowie Jakla Wielka można przywożone beczkowozem ścieki rozładować bezpośrednio do rzeki Stobnica w Brzozowie. Wykorzystując nieobecność właściciela nieruchomości, z której dokonywano rozładunku. Podobne rozwiązania zostały wykonane w przypadku składowania brudnego i bardzo zanieczyszczonego śniegu z ulic Brzozowa. Składowano go wzdłuż koryta rzeki Stobnica w Brzozowie obok PGK Brzozów. W dniu 10-03-2021 postanowiono złożony śnieg utylizować poprzez zepchnięcie go do rzeki Stobnica. Pomysł zasługuje na nagrodę Nobla.

(więcej…)