Odśnieżanie w Gminie Brzozów

Można nie zrozumieć intencji Burmistrza Brzozowa odnośnie zawartych umów na odśnieżanie miasta Brzozów i poszczególnych sołectw. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że raczej chodzi o dochody PGK Brzozów, które dominują na kwotę około 700 tyś. zł za sezon (około 160 tyś. zł miesięcznie). Mieszkańcom wsi oferuje się umowę na około 120 zł/godz. (w sumie około 10 tyś. miesięcznie). Mieszkańcy Brzozowa być może są zadowoleni z odśnieżania, natomiast sołectwa posiadające chodniki przy drogach wojewódzkich miały problem. Chodniki prawie nieodśnieżone. Najlepiej odśnieżone były krawężniki tych chodników. Powodem jest brak zainteresowania tym problemem Burmistrza, który zwalił odśnieżanie na sołtysów. Włodarze innych miejscowości, a między innymi Zagórza, podpisywali umowy na odśnieżanie z Marszałkiem Województwa, którzy w przypadku podjęcia się gminy odśnieżania tych dróg otrzymywali wsparcie finansowe. Gmina Zagórz i inne zostały dofinansowane w kwocie 120 tyś. zł na zakup sprzętu do odśnieżania.

(więcej…)

Uchylona Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie po raz trzeci

Jaki widać Panowie za społeczne pieniądze nie traktują spraw mieszkańców poważnie. Po raz trzeci Wojewoda uchyla Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmiany nr. 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, obszarów położonych przy ulicy Kościuszki i ul. Zdrojowej w Brzozowie. Jakie koszty są łączne tych zabaw nikt nie powie, natomiast ostatnie opracowanie kosztowało Urząd 14412,54 zł.

(więcej…)