Brzozów – Borkówka oczyszczalnia – zagadka. Władza co innego pisze oraz co innego mówi

Published by on

Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie wyznacza nową Aglomerację Brzozów, do której wchodzą Brzozów, Przysietnica, część miejscowości Humniska, część miejscowości Stara Wieś.
Wyznaczona aglomeracja o liczbie mieszkańców 15769 z oczyszczalnią Brzozów – Borkówka.
W części opisowej, którym jest załącznik nr 1. w pkt. 6 a/ zawarta jest informacja, że obecna oczyszczalnia nie posiada odpowiedniej wydajności oraz nie spełnia standartów oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami przepisów.
W pkt. 6 b/ jest zawarta informacja o planowanych rozbudowach dotyczących obecnej oczyszczalni Brzozów – Borkówka, obejmujących:
– budowę zbiornika uśredniającego retencyjnego o objętości około 1000 m3,
– budowę reaktora biologicznego około 1000 m3,
– przebudowę istniejących obiektów technologicznych.
Czy jest to kolejne kłamstwo?

1) Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej po interwencji radnego JÓZEFA MIKSIEWICZ Burmistrz zapewnia, że nie będzie budował tego, o czym napisał w podjętej uchwale.
2) PGK Brzozów pismem z dnia 21-04-2020 r. L.dz.DWiK/1102/2020, skierowanego do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz WSA w Warszawie składa odwołanie na nałożone kary. Zapewnia, że Spółka posiada koncepcję lokalizacji nowej oczyszczalni ścieków Brzozów – Jakla Wielka, przy czym nastąpi budowa instalacji przerzutu ścieków z likwidowanej oczyszczalni Brzozów – Borkówka.
Zachodzi pytanie: Czy można ufać obecnej władzy, która nas okłamuje?

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.