Tomik wierszy niepełnosprawnej dziewczynki

Vittoria Konieczko to 15-latka, która na co dzień porusza się na wózku, toczy walkę z różnymi chorobami. To jednak nie przeszkadza jej marzyć…
Marzeniem dziewczynki było wydanie tomiku wierszy – dzięki pomocy wielu osób udało się wydać jej pierwszy – i jak zapowiada, nie ostatni tomik.
Ogromną radość sprawiła Vittorii dedykacja od samego Szymona Hołowni.

(więcej…)

Przebudzenie mieszkańców Brzozowa w sprawie oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka

Władza Brzozowa pokrętnymi drogami dąży do naprawy sytuacji w działaniu oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka. Płaci wysokie kary za brak realizacji budowy nowej oczyszczalni Brzozów – Jakla Wielka. To był warunek, aby nie płacić nałożonych kar. Koszty poniesione na grzywny, raporty oraz udział w przebudowie starej oczyszczalni przewyższa nakłady na wkład własny przy budowie nowej, nowoczesnej o wyższej wydajności, która w przyszłości zabezpieczy całą aglomerację Brzozów.

(więcej…)