Przebudzenie mieszkańców Brzozowa w sprawie oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka

Published by on

Władza Brzozowa pokrętnymi drogami dąży do naprawy sytuacji w działaniu oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka. Płaci wysokie kary za brak realizacji budowy nowej oczyszczalni Brzozów – Jakla Wielka. To był warunek, aby nie płacić nałożonych kar. Koszty poniesione na grzywny, raporty oraz udział w przebudowie starej oczyszczalni przewyższa nakłady na wkład własny przy budowie nowej, nowoczesnej o wyższej wydajności, która w przyszłości zabezpieczy całą aglomerację Brzozów.

Categories: Bez kategorii

1 komentarz

Przebudzenie mieszkańców Brzozowa w sprawie oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka – Gmina Brzozów · 23 grudnia 2022 at 13:27

[…] Przebudzenie mieszkańców Brzozowa w sprawie oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.