Skarga na bezczynność Rady Miejskiej i Burmistrza Brzozowa

Published by on

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza i Rady Miejskiej w Brzozowie podczas sesji Nadzwyczajnej w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Skarga złożona w dniu 12 marca do Wojewody Podkarpackiego na bezczynność Rady Miejskiej i Burmistrza Brzozowa. Składający ów dokument otrzymali od Wojewody w dniu 14.04.2021 r. zawiadomienie, że jest on zasadny.
W dniu 14 kwietnia 2021 r. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej powiadamia Panią Halinę i Adama P., że zażalenie jest bezzasadne, powołując się na rzekome wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie dnia 22 lutego 2021 r. w tej sprawie.
Skarga do Wojewody wpłynęła 12 marca 2021 r., którą przesłano do Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 23 marca. Z uwagi na otrzymane pismo 23 marca 2021 trudno uznać wyjaśnienie za wiarygodne, które było rozpatrywane bez skargi, czyli miesiąc wcześniej.
Radny Zajdel był w posiadaniu obu pism. Zabierając głos w tej sprawie został celowo zmuszany do nie ujawniania prawdy, gdyż Pani Przewodnicząca z premedytacją zakłócała wypowiedzi, doprowadzając do sytuacji nerwowej.
Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału, na dokumentach adresowanych do Państwa Haliny i Adama P. wystarczyło zamieścić jedno imię pomimo tego, że pisma i podpisy zawsze składane były przez w/w małżonków.

Błędna jest ocena, czy celowe stwierdzenie Pana Naczelnika, bo gdy adresatem są dwie osoby, to te osoby powinny otrzymać pismo świadczące o rozpoznaniu skargi. Świadczyć o tym może pismo Pani Wojewody z dnia 14-04-2021, jako potwierdzenie skargi zasadnej.

 

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.