Do Z. Ziobro + NIK + RPO + RMiSP+ RPD – Komisja śledcza

Published by on

Poniższa treść pochodzi z newsletter’a Fundacji Tesli (Mariusz Najda):

Fundacja im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka 3/28 15-449 Białystok KRS 00000443710

Do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry

Do wiadomości: 

  1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś
  2. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz
  3. Rzecznik Praw Obywatelskichprof. dr hab. Marcin Wiącek,
  4. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł Pawlak

Wniosek o udział Prokuratorów Prokuratury Krajowej w Komisji Śledczej ds. pandemii „Ordo Medicus”

Uzasadnienie:

Organizacje Pozarządowe (NGO) w tym lekarskie i prawnicze na całym świecie prowadzą Śledztwa Obywatelskie przeciwko skorumpowanych Rządom, które w porozumieniu z prywatnymi Firmami Farmaceutycznymi i organizacjami takimi jak WHO dokonują różnego rodzaju przestępstw w tym zbrodni:

  • Ludobójstwo (art. 118 kk), Terroryzm i Udział w masowym zamachu – Art. 118A, Stosowanie Broni Biologiczno-Chemicznej w postaci „szczepionek mRNA oraz Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym – Art. 120 kk i 121 kk + Art. 156 kk; Pozbawianie Polaków wolności ze szczególnym udręczeniem – Art. 189 kk (bezprawne kwarantanny – bez dostępu do Opieki Medycznej) oraz pomniejsze przestępstwa takie jak: Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego – Art. 165 kk; Dezinformacja. Art. 132 kk, Oszustwo – Art. 286 , Niegospodarność wielkich rozmiarów. Art. 296. KK; w postaci zakupu przez Rząd RP i Ministerstwo Zdrowia, zabójczych Respiratorów śmiertelnych szczepionek mRNA, bezużytecznych testów PCR, szkodliwych dla zdrowia – środków dezynfrkcyjnych, nieskutecznych i drogich leków antywirusowych, szkodliwych dla zdrowia maseczek, drogich i bezużytecznych aplikacji telefonicznych (świadectwa szczepień) i programów komputerowych – (zdalne nauczanie).

Przypomnienie co to jest terroryzm wg polskiego prawa:

  • Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Terroryzm] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.

  • Art. 132. Kodeksu Karnego (Dezinformacja). Kto (….) wprowadza w błąd polski organ państwowy (Rząd, Sejm Senat, Opinię Publiczną) przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej (Obywateli), podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ponadto Rząd RP Poddawania ludzi eksperymentom medycznym czego zabrania konstytucja oraz ogranicza bezprawnie inne prawa obywatelskie:
Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia.
Art. 51. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Wprowadzanie masowej dyskryminacji i pozbawianie ludzi podstawowych konstytucyjnych praw obywatelskich: prawo do pracy i bezpiecznych warunków pracyArt. 65, prawo do wolności i równego traktowaniaArt. 32 , prawo do opieki medycznej Art. 68 , prawa do nauki i sportu Art. 70, dostępu do kultury art.6 , Prawo do sądu sprawiedliwego procesu – Art. 45. Prawo uzyskiwania rzetelnej informacji o działalności organów państwowych Art. 61

W/w działania Rządu oraz Ministerstwa Zdrowia oraz podległych dla ministerstwa instytucji również są karalne: Art. 190a. [Uporczywe nękanie], Art. 160 narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, Art. 191 Zmuszanie do określonego zachowania Art. 194 ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach.

Jeśli chodzi o Polskę takiego” śledztwa obywatelskiego” dokonała już 2020 roku Fundacja Tesli wraz z kilkoma innymi Organizacjami NGO w oparciu o materiały zebrane głównie od Polskich Lekarzy oraz ze źródeł zagranicznych gdzie Lekarze z Niemiec i Austrii powołali Pozaparlamentarną Komisję Śledczą ds. Koronawirusa podobnie jak w USA Komisja pod patronatem amerykańskiego prawnika środowiskowego Roberta Francis Kennedy Jr. w którą zaangażowany się Kongres USA oraz obecnie powstała w Polsce Komisja Śledcza ds. Pandemii pod nazwą „Ordo Medicus” z którą fundacja współpracuje.

Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą społeczną lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności i prawdy. Inicjatywa powstała w reakcji na antynaukowe, antyspołeczne, antyekonomiczne i często bezprawne zarządzanie kryzysem koronawirusowym przez polski rząd i jego doradców medycznych. Zarządzanie to doprowadziło w roku 2020 w Polsce do najwyższej w Europie liczby nadmiarowych zgonów, spowodowanych głównie nie przez Covid-19, ale przez sparaliżowanie służby zdrowia i zaniedbanie opieki zdrowotnej ludzi cierpiących na inne schorzenia aniżeli Covid-19. Narzucone polskiemu społeczeństwu ograniczenia sanitarne i tzw. lockdowny sparaliżowały wiele branż gospodarki, narażając uczciwie pracujących Polaków na utratę majątku całego życia. Doprowadziły one do gwałtownego wzrostu depresji, stanów lękowych, samobójstw, osłabienia układu immunologicznego oraz upadku życia kulturalnego i religijnego. Grupą która szczególnie odczuwa negatywne skutki restrykcji epidemiologicznych są dzieci.
Wielu Polaków straciło wiarę w uczciwe intencje rządzących Polską, którzy lekceważąc rzeczywiste interesy własnego społeczeństwa, postanowili zacząć wprowadzać utopijny Wielki Reset eufemistycznie zwany Nowym Ładem czy Nową Normalnością.

Więcej informacji na te tematy można znaleźć na stronach internetowych:
1. Fundacji im. Nikoli Tesli : ul. Proletariacka 3/28; 15-449 Białystok http://fundacja-tesli.manifo.com/
2. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców : ul. Szczęsna 26; 02-454 Warszawa https://psnlin.pl/kontakt.html
3. Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności ul. Franciszkańska 29 – 31; 40 -708 Katowice. www.gloswolnosci.pl
4. Komisja śledcza ds. pandemii „Ordo Medicus” https://ordomedicus.org/

W związku z Powyższym liczymy na to, że w szeregach Komisji oprócz Prokuratorów zasiądą również przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzecznika Praw Dziecka. Dlatego tą prośbę i za razem zaproszenie wysyłamy do w/w instytucji. 

Liczymy na to, że nie jeden Akt Oskarżenia zostanie sporządzony w oparciu o ustalenia tej Komisji – może nawet przeciwko Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro za Współudział w Ludobójstwie (art. 18 kk) i utrudnianie śledztwa – jak na razie ochrania morderców przed odpowiedzialnością karną. 

W załączeniu oficjalne pismo fundacji w tej sprawie.


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.