Podwyższone pobory Burmistrza Brzozowa

Published by on

Podwyżka dla Burmistrza Brzozowa w pełnym zakresie i maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie może wynieść 17 490 zł. brutto.

Władze Centralne fundują podwyżki każdej władzy – także na szczeblu gminnym. Władza PIS, nie patrząc na to, że podwyżki cen światła, gazu, paliwa mają wpływ na inflację (jaka obecnie panuje) pozwalają wręcz na to, aby niektórzy ze społecznych pieniędzy otrzymywali najwyższe wynagrodzenia bez względu na to czy zasłużyli sobie na to. Każdy mieszkaniec tej Polski posiada taki sam żołądek. Różnicowanie tak potężnie (jak to jest uwidocznione) jest to bezczelne i nieuzasadnione działanie. Czy Burmistrz Brzozowa na pełny zakres tej podwyżki zasługuje?

Mówi, że wiele zrobił. Posługując się tym stwierdzeniem zapomniana dodać, że kontynuuje lub wykonuje zadania przygotowane przez poprzedniego Burmistrza. Ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie czy i te przygotowane projekty obecny włodarz umiał poprowadzić do końca?

Należy przytoczyć kilka faktów, które przecież w sposób oczywisty pozostają w związku z działalnością obecnego Burmistrza:

1. Budowy sal gimnastycznych w Turzym Polu i Zmiennicy nie zostały zakończone w terminie.

2. W związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji pozostają się nieuzasadnione koszty budowy oraz ciągnące się sprawy sądowe i zajęcia komornicze na kwotę ponad 500 tyś zł i 230 tyś zł.

3. W ramach programu „Rozwój lokalny” niektóre gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie około 12.5 mln zł bez wkładu własnego. Z informacji ogólnodostępnych nie wynika, by Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie. Jest to zatrważające, gdyż w ciągu ostatnich trzech lat pojawiło się wiele programów pomocowych w realizacji zadań własnych gmin w całości lub części bezzwrotnych. Jaka jest przyczyna, że gmina nie może korzystać z dotacji na poziomie takim, jak inne gminy pod rządami nowych i młodych włodarzy? Czy gmina nie aplikowała o te środki? A jeśli aplikowała, to dlaczego ich nie uzyskała? Czy wnioski były sporządzone profesjonalnie i poprawnie merytorycznie, i czy uzyskały wymaganą punktację przy ich ocenie?

Jedną z naczelnych deklaracji propagandowych jeszcze kandydata na Burmistrza w czasie kampanii wyborczej było obniżenie o 30 % swoich poborów.

Zrealizował ten postulat z powodzeniem w grudniu 2020 roku, gdy otrzymał podwyżkę w znacznym stopniu. Oczywiście nikt nie zaprzeczy temu, że nie jest to jego działanie, bowiem wysokość wynagrodzenia ustala Rada gminy, szczególnie głosami radnych wprowadzonych do Rady z Komitetu obecnego Burmistrza oraz tych, którzy już podczas kadencji dziwnym zrządzeniem losu popierają niemal wszystkie projekty uchwał przygotowywane przez naszego włodarza.

Z pewnością podwyżkę wynagrodzenia Burmistrza „uzasadniają” wydatki z budżetu gminy, których pomysłodawcą jest Burmistrz, gdyż tylko jemu przysługuje inicjatywa budżetowa. Oto kilka faktów:

1. 50 tys. przeznaczone scalenia, których nigdzie nie można się dopatrzyć

2. 100 tys. przeznaczone na dokumentację zabezpieczenia osuwiska na ulicy 3 Maja na terenie prywatnym. W moim odczuciu środki te powinny być przeznaczone w tamtym czasie na wykonanie chodnika w Grabownicy. Obecnie wykonanie tego chodnika wyniesie około 450 tys. zł, z czego Burmistrz będzie musiał zapłacić około 225 tys. zł.

3. 40 tys. zł przeznaczone na wykonanie oświetlenia drogi gminnej Polana – Radłów w Grabownicy Starzeńskiej, gdzie – o ile mi wiadomo – zamontowano jedynie 4 słupy oświetleniowe. Przy wyborze wykonawcy w trybie przetargu w wydatkowanej kwocie w moim przekonaniu można by zainstalować 6 słupów z lampami oraz 10 lamp na słupach okrągłych.

W obietnicach wyborczych pełno było słów o utworzeniu miejsc parkingowych. Pomimo, że poprzednik obecnego burmistrza wydał ponad 20 tys. zł na koncepcję utworzenia 250 miejsc parkingowych, gotową do wdrożenia podczas obecnej kadencji, na chwilę obecną nie sposób doszukać się nowych parkingów na terenie Brzozowa. Tracą pieniądze mieszkańcy gminy na paliwo oraz czas na znalezienie miejsc, a także gmina, która z tego tytułu nie zarabia na parkingach, przez co traci pieniądze.

Obietnicami kompleksowego rozwiązania problemów związanych z infrastrukturą: woda, kanalizacja, oczyszczalnia, PSZOK – karmieni jesteśmy od początku kadencji.

Z przykrością trzeba przytoczyć kilka faktów pozostających w związku z rozwiązywaniem tego problemu na dzień dzisiejszy:

– WIOŚ Rzeszów nałożył kary za lata 2016, 2017, 2018, 2019 w kwocie około 1 300 tys. zł pozostające w związku z brakiem realizacji budowy nowej oczyszczalni ścieków Brzozów – Jakla Wielka.

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ukarało PGK Brzozów karą w wysokości 125 480 zł za brak pozwolenia wodnoprawnego w 2020 r.

– WIOŚ Rzeszów O/ Jasło podczas prowadzonego postępowania wskazało że w oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka wykonany był kolektor, który odprowadzał ścieki nieoczyszczone bezpośrednio do rzeki Stobnica.

Także Wody Polskie stwierdziły, że odbierane ścieki od mieszkańców były bezpośrednio z wozu asenizacyjnego wylewane do rzeki Stobnicy, co jest uwidocznione na kamerach i pokazane na stronie www.gminabrzozow.pl

Link do wpisu:

Innowacyjne rozwiązanie. Czy to pomysł Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Brzozowie – jednocześnie pracownika PGK Brzozów – Pana Krzysztofa Bednarczyk?

5. W obietnicy dofinansowania działalności klubów i rozbudowy infrastruktury sportowej nic nie zrobiono w latach 2019 – 2021 z możliwości dofinansowania Klubu Sportowego Górnik Grabownica, jak też innych z terenu Gminy Brzozów co potwierdza Ministerstwo Sportu w dniu 9 września 2021r.

Kazimierz Zajdel

 

Obietnice wyborcze:

 

„Rozwój lokalny”:

https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/oto-pelne-wyniki-programu-rozwoj-lokalny-mamy-liste-29-miast,296592.html

 

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 

Wstępny model finansowy instalacji RET:

 

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.