Sesja Zwyczajna 30-06-2022 r.

Published by on

Debata w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu.

Panie Burmistrzu, moja negatywna ocena Pana działalności wynika z tego, że w większości inwestycji realizowanych przez Gminę Brzozów zleca Pan bez przetargu PGK Brzozów. Jako mieszkańcy tracimy w ten sposób od 20-30% z każdej inwestycji, które środki można by było przeznaczyć np. na chodniki, a w samej Grabownicy jest ich do wykonania ponad 5 km przy drogach wojewódzkich, drogi gminne wewnętrzne (jak drogi w Grabownicy na Wileńszczyznę i droga 2050 R na Dużej Stronie), wykonanie chodnika na Folwarku i inne działania w całej gminie. Nie było by nic w tym złego, gdyby ta firma wykonywała zadania w terminie i bez różnego rodzaju wątpliwości, a chodzi tu o :

1. Ulicę Piastową w Brzozowie – łączny koszt inwestycji ponad 2 900 000,00 zł. Z tego zwróciliście około 300 tyś. zł. Inwestycję wykonano po założonym terminie… Czy tę inwestycję wykonano niezgodnie z projektem?

2. Rewitalizacja Brzozowa o wartości około 10 mln zł. To tragedia w wykonaniu Pana firmy. Nie dość, że składa Pan wnioski do Marszałka Podkarpackiego w Rzeszowie o wydłużenie terminu na wykonanie rewitalizacji dwukrotnie (1 raz do 31 sierpnia 2022 r., a następnie do 31 marca 2023 r.). Tu dojdą podwyższone rożne koszty związane z podwyżkami cen materiałów. Gdyby firma dotrzymała założonego terminu zgodnie z podpisaną umową do dnia 15-01-2022 r., to nie byłoby problemu. Wszystkie inwestycje jakie otrzymało PGK są na szkodę Gminy i jej mieszkańców. Dodatkowym elementem jest niejako odbiór gruntów dzierżawionych przez mieszkańców na rzecz jednej firmy. Nie będę wymieniał nazwy i nazwisk. Chodzi tu także o rolnika z Grabownicy, który dokonał oczyszczenia ponad 3 ha z zakrzaczeń. Dziwny zbieg okoliczności, gdyż w niedzielę poprzedzającą zakończenie umowy przyjeżdża ciągnikiem osoba z Przysietnicy (czy prawdopodobnie katolik?) i dokonuje zaorania tego gruntu. Na pytanie o umowę odpowiada, że umowy nie ma, ale Prezes PGK kazał mu dokonać zasiewów. Na jakiej podstawie Burmistrz rezygnuje z dochodów Gminy na rzecz PGK? Ponadto proszę podać, czy na koncie PGK jest kwota 5 604 000,00 zł, którą Pan przekazał jako podniesienie kapitału zakładowego. W podjętej uchwale nie ma nawet wzmianki na jaki cel są przeznaczone. Z ustawy wynika, że środki wniesione przez wspólników celem pokrycia kapitału zakładowego, wychodzą z ich majątku i pozostają do wyłącznej dyspozycji zarządu. Spółka może nimi dysponować, czyli przeznaczać np. na pokrycie bieżących należności. Wieść gminna niesie, że PGK ma problemy finansowe. Czy faktycznie te 5 604 000 zł są potrzebne, jako uzupełnienie istniejących braków? Pracując ponad 40 lat nigdy nie widziałem czy słyszałem, że wpłaca się firmie pełną kwotę, gdy jeszcze nie została nawet rozpoczęta inwestycja. W informacji o udzieleniu zamówienia o rewitalizację Brzozowa istnieje zapis – cytuję:

„[…] Burmistrz reprezentuje 100% kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu sprawia, że Gmina Brzozów sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki […]”.

W piśmie do Marszałka pisze Pan – cytuję:

”Gmina Brzozów poinformowała m.in. o naliczaniu wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie inwestycji”.

Proszę podać w jakiej wysokości zostaną naliczone kary, skoro w informacji o udzieleniu zamówienia o wykonaniu inwestycji nie zawiera takiego zapisu. Kara umowna wprowadzona do umowy może w znacznym stopniu przyczynić się do jej prawidłowego i terminowego wykonania. Nie potraficie zadbać o interes gminy, jak też jej mieszkańców nawet przy podpisywaniu umów. W ten sposób zadbał Pan o interesy PGK, a nie o mieszkańców i swojej gminy.

Przykre jest, jak Burmistrz podnosi temat dbałości o pracowników PGK. Jakoś tego nie było widać, gdy zwalniał pracowników z Urzędu.

Kazimierz Zajdel

 

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.