Komisja Nadzwyczajna #Odra

Published by on

Nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców zatrucia Odry

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok – KRS 0000443710

Kontakt z Fundacją Tesli :tel. 690 612 530, email; fundacjatesli@interia.pl

Do:

  1. Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Jarosław Szymczyk
  2. Kancelaria Premiera – Mateusz Morawiecki
  3. Kancelaria Prezydenta – Andrzej Duda
  4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa

oraz

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  3. Media

Nagroda za pomoc w ujęciu sprawcy zatrucia Odry 

Jak informują media „Komendant główny policji wyznaczył dziś nagrodę za pomoc w wykryciu sprawców  katastrofy ekologicznej  na rz. Odrze w wysokości 1 mln zł – oświadczył wiceszef MSWiA Maciej Wąsik”.

W związku z powyższym Fundacja Tesli na podstawie posiadanej wiedzy naukowej w zakresie chemii i biologii oraz na podstawie analiz dostępnych publicznie faktów  dotyczących zatrucia wód Odry – chce przedstawić wyniki własnych analiz dotyczących tej sprawy. Są one następujące:

Chlor w Odrze – śnięcie ryb

Chlor jest substancją silnie utleniającą się w wodzie, dlatego można ją wykryć w bardzo krótkim czasie po przedostaniu się go do wody. Jednocześnie jest bardzo toksyczny. Odpowiednie dawki są niebezpieczne dla człowieka, a zabójcze dla mniejszych organizmów żywych, takich jak np. ryby Chlor powoduje poparzenie i podrażnienie błony śluzowej i skrzela ryb, Jest on często obecny w wodzie kranowej, dlatego przy zakładaniu nowego akwarium nie wolno od razu wpuszczać ryb do dopiero co nalanej wody. Akwarium z wodą powinno odstać kilka dni aby nadmiar chloru mógł się uwolnić.

Chlor zawarty w wodzie basenowej z czasem się ulatnia. Jeśli mamy ten czas, możemy poczekać tydzień lub dłużej i chloru w basenie pozbędziemy się w sposób naturalny. Związki organiczne chloru charakteryzują się wysoka toksycznością, a kumulując się na dnie akwenów i w tkankach organizmów wodnych – poprzez łańcuch pokarmowy – przedostają się do organizmu człowieka.

Właściwości chemiczne chloru

W wodzie chlorowej chlor ulega dysproporcjonowaniu, w wyniku czego znajduje się w równowadze z kwasem podchlorawym i kwasem solnym (HCl):

Cl2 + H2O ⇌ HClO + HCl

Powstający HClO (Kwas podchlorawy) rozkłada się na świetle na Kwas Solny (HCl) i Tlen (O2):

2HClO_światłoO2 + 2HCl

Pierwsze zanieczyszczenia Odry i śnięcia ryb wykryto już 27 lipca 2022r w okolicy Kanału Gliwickiego i Kędzierzyńskiego w Gliwicach – co wskazuje na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach. (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47). Dlatego też – jeżeli został użyty Chlor do dezynfekcji ścieków w oczyszczalni i dokonano zrzutu wody do Odry – skutkiem będzie zawsze śnięcie ryb a chemiczne wykrycie chloru w „próbkach wody” wykaże podwyższone zasolenie wody (HCl) i podwyższony poziom tlenu (O2) w wodzie. Co zostało już potwierdzone w próbkach wody pobranych z Odry przez „Wody Polskie”. Nie należy mylić Soli (NaCl – chlorek sodu) która nie jest szkodliwa z Kwasem Solnym (HCl), który Posiada silnie żrące właściwości, ostry, drażniący zapach, kolor bezbarwny do jasnożółtego. 

Zamiast chlorowania ścieków warto stosować Lampy UV

Promieniowanie UV to fizyczna metoda dezynfekcji, oparta na fotochemicznych reakcjach: nieodwracalnie uszkadza struktury DNA i RNA mikroorganizmów, pozbawiając je możliwości rozmnażania się (tzw. inaktywacja). Warto zaznaczyć, że eliminacja mikroorganizmów nie powoduje – w odróżnieniu od technologii utleniających (chlorowanie) – powstawania wtórnych toksykantów.

Pełna treść tekstu w załączonym pliku.

Mamy nadzieję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz inne wskazane w tytule instytucje państwowe (Premier, Prezydent) – podejmą starania zmierzające do zmiany obecnie stosowanych technologii dotyczących uzdatniania wody za pomocą toksycznego chloru na bardziej bezpieczne dla ludzi i środowiska. Niestety ale nie tylko na rz. Odrze występują masowe śnięcia ryb. Identyczne skażenie miało miejsce na rz. Supraśl (Podlaskie), gdzie w 2021r wyłowiono ok. 3 ton śniętych ryb ale także na rzece Warcie (2016r).


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

 

Załączniki:

Fundacja Tesli – ODRA – zatrucie – 15.08.22r

Odra – Kanał Gliwicki wyniki_05.08

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.