Państwowa Agencja Atomistyki: Ministerstwo Pracy

Published by on

+ Wojewodowie Fwd: Fundacja Tesli – List Otwarty Państwowa Inspekcja Pracy

Do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Łodzi 

  1. Smugowa 6

91-433 Łódź

  1. dr inż. Dariusz Kluszczyński – Dyrektor
  2. mgr Dorota Wróblewska – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
  3. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  4. Inspektorzy Ochrony Radiologicznej w Polsce

Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wystąpiła do różnych instytucji w Polsce (Kancelaria Premiera, Ministerstwo Klimatu, Wojewodowie, Sanepid, Ochrona Środowiska, Samorządy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Agencja Atomistyki itp) o wykonanie pomiarów radiacyjnych w obrębie anten 4G i 5G na terenie całej Polski, w celu ustanowienia „Stref Ochronnych” dla tych anten, a które to pomiary nigdy nie były wykonywane. Niestety ale większość tych instytucji w pismach do fundacji wypisuje „głupoty” – np. Kancelaria Premiera pisze, że czujniki radiacji (promieniowania) umieszczone na granicy Polsko-Białoruskiej i Ukraińskiej – są w stanie określić natężenie promieniowania radioaktywnego w Czarnobylu. Takich urzędniczych idiotyzmów i bezmyślności jest dużo więcej. 

Więcej informacji w załącznikach i poniższym mailu.

Jednak ze względu na to, że również Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej na podstawie zapisów Ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. – Dz.U.2021.0.1941 t.j. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. Sprawuje nadzór nad urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące (np. aparaty RTG itp.) – fundacja zwraca się z żądaniem wykonania takich pomiarów. 

Pomiary proszę wykonać w trybie „Pilnym” ze względu na uzasadnione podejrzenie poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi a w razie stwierdzenia przekroczenia Norm Promieniowania Radiacyjnego – prosimy podjąć „działania ratownicze” przewidziane dla tego typu zagrożeń.     

Jest to tym bardziej zasadne, że docierają do fundacji informacje w postaci Prac Naukowych ale również – prywatne pomiary – które wykazują bardzo wysokie przekroczenie norm promieniowania radioaktywnego w polskich miastach (0,64 mSv), które to promieniowanie stanowi poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi gdyż wywołuje Chorobę Popromienną. Wygląda na to, że źródłem tego promieniowania są właśnie anteny 4G i 5G – przecież nie żyjemy w „strefie skażonej Czarnobyla. 

Na podsumowanie dodam, że jest to Ogólnoświatowa „Akcja” w której biorą udział różne Organizacje Pozarządowe. A zawarte w tym mailu treści są Informacją Publiczną, którą można rozpowszechniać w dowolnych mediach i wśród dowolnych osób lub instytucji. 


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

Załączniki:

5G – PEM- Strefy Ochronne

IN.IV.7024.45.2022 – Fundacja im. Nikoli Tesli

List Otwarty – PIP 3 – 5G Żądanie pomiary 6.09.22r

PIP – Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.