Do Samorządów, Przedsiębiorców, Rolników, Organizacji Społecznych oraz Niezależnych Mediów i Dziennikarzy w Polsce

Published by on

Fundacja im. Nikoli Tesli,

 1. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok

KRS 0000443710

Kontakt: emeil; fundacjatesli@interia.pl , tel. 690 612 530

Do Samorządów, Przedsiębiorców, Rolników, Organizacji Społecznych oraz Niezależnych Mediów i Dziennikarzy w Polsce

Fundacją Tesli zwraca się z propozycją współpracy w 2 tematach:

 1. Energetyka – Drastyczne (do 95%) obniżenie w Polsce cen Energii i ciepła poprzez tworzenia na terenie całej Polski Lokalnych Przedsiębiorstw Energetycznych (Klastrów Energii).
 1. Wybory – Startu w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023r – Środowisk Bezpartyjnych – z list Społecznego Komitetu Wyborczego TESLA-PIAST

W związku z powyższym poszukujemy:

 1. Koordynatorów Klastrów, którzy po specjalistycznym przeszkoleniu obejmą kierownicze stanowiska w Klastrach Energii. Mile widziane osoby z „zacięciem społecznym”, którzy chcą działać na rzecz poprawy bytu i rozwoju lokalnej społeczności (ok. 400 osób).
 2. Bezpartyjnych Kandydatów na Posłów i Senatorów, którzy zechcą startować w nadchodzących wyborach z list wyborczych Społecznego Komitetu Wyborczego TESLA-PIAST (ok. 1 100 osób).
 3. Wojewódzkich i Lokalnych Koordynatorów Wyborczych oraz Wolontariuszy (ok. 500 osób).

Energetyka

 • Wszyscy Polacy i Polskie Firmy wydają na kupno Prądu i Ciepła od 1,5 do 2 Bilionów złotych rocznie + 23% VAT. Ceny energii zależą od cen paliw – uran, węgiel, ropa, gaz, drewno. Ale jeśli zamienimy Elektrownie Ogniowe (węglowe, gazowe, jądrowe) na Elektrownie Wodne to czego chce Fundacja Tesli i Partia Piast – Polacy za prąd i ogrzewanie nie zapłacą NIC. No prawie nic – raptem 5%. Wszystko w Polsce potanieje !!! Pytanie nasuwa się samo – czy PiS, PO i inne duże partie w Sejmie – dadzą dla Polaków 1,9 Biliona PLN/ rocznie, czy będą kazały za ten prąd i ciepło zapłacić ??? A może też obniżą ceny w sklepach i obniżą inflację ??? Wysokie ceny = wysokie podatki VAT .

Niezależność Energetyczna od Gazu i Paliw Kopalnych

Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku od stycznia 2022 roku rusza z ogólnopolską „Akcją” obniżenia w Polsce cen energii elektrycznej do 5 groszy za kWh (0,05 PLN/1kWh) i wykorzystania tej energii na tzw. „potrzeby własne” za pomocą nowego typu Elektrowni Wodnych (Rynnowe Elektrownie Wodne) 95% taniej niż ceny rynkowe. Elektrownie Wodne są bardzo tanie (konstrukcja stalowa), szybkie w budowie, wydajne i posiadają pozytywną opinię Ochrony Środowiska i Sanepidu. Zwrot kosztów inwestycji nastąpi po ok. 12 miesiącach.

Każdy w Polsce – dowolna firma… grupa firm lub gmina, osoby fizyczna czy wspólnoty mieszkaniowe a także rolnicy będzie mogli postawić sobie Elektrownię Wodną co obniży dla wszystkich koszty produkcji oraz koszty życia. Właściciel Elektrowni będzie mógł własny tani prąd wykorzystać do ogrzewania budynków co przyniesie ogromne oszczędności (ok. 95% kosztów) gdyż nie będzie musiał kupować drogiego opału (węgiel, gaz, olej opałowy, drewno) – przy całkowicie zerowej emisji CO2 – (ogrzewanie elektryczne budynków) – co wpisuje się idealnie w zapisy Ustawy Anty-smogowej, a nadwyżkę energii będzie mógł sprzedać do Krajowej Sieci Energetycznej w cenie 16 groszy za 1 kWh.

Podstawa Prawna:

Ustawa o OZE Art. 2. 15a) klaster energii cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”; 

Więcej informacji na temat Energetyki znajdziecie na stronie internetowej TESLA-ENERGIA http://tesla-energia.manifo.com/

WYBORY

Fundacja im. Nikoli Tesli podpisała w dniu 20 maja 2023 roku umowę partnerską z Partią PIAST-JMENiŚ. Celem niniejszego porozumienia jest wspólny start w wyborach Parlamentarnych i Samorządowych środowisk Pozaparlamentarnych (bez kandydatów obecnych partii politycznych zasiadających w Sejmie) i Bezpartyjnych (Organizacje NGO i Ruchy Społeczne) w latach 2023 – 2030r i wyłonienie kandydatów na Posłów i Senatorów, Prezydentów Miast i Radnych, którzy będą realizować wspólny program wyborczy oparty na celach statutowych Partnerów (a zwłaszcza drastyczne obniżenie w Polsce cen energii i ciepła dla Obywateli i Firm oraz podatków) oraz obsadzą stanowiska w ministerstwach oraz podległych dla ministerstw instytucjach i urzędach – w celu likwidacji „patologii” i „korupcji” w rządowych urzędach.

Niestety ale obecna klasa polityczna (partyjna mafia) nie reprezentuje w Polskim Parlamencie żadnej grupy zawodowej ani społecznej i dba tylko o swoje interesy partyjne. Na dodatek – Działa na szkodę Całej Polskiej Gospodarki i stwarza dla Polaków warunki życia grożące ich biologicznym wyniszczeniem (Ludobójstwo) wysoka inflacja i same podwyżki.

 • Fundacja Tesli zobowiązuje się do tworzenia struktur wyborczych na terenie całej Polski w postaci koordynatorów wojewódzkich i lokalnych, wolontariatu oraz współfinansowania kampanii wyborczych kandydatów w oparciu o współpracę z Organizacjami i Ruchami Społecznymi.
 • Partia PIAST–JMENiŚ zobowiązuje się do Udostępnienia List wyborczych dla kandydatów organizacji biorących udział w Porozumieniu TESLA-PIAST oraz rozliczenie Kampanii Wyborczych.

Społeczny Komitet Wyborczy TESLA-PIAST

Do komitetu wyborczego mogą dołączać wszelkie Organizacje Społeczne (Fundacje, Stowarzyszenia i Ruchy Społeczne, Związki Pracodawców, Rolników i Pracowników), a także Partie Pozaparlamentarne – Władza należy do Narodu.

 • Listy Wyborcze – są dla Ludzi. (Są Wasze). Dlatego ani Partia PIAST, ani Fundacja TESLI – nie będzie delegować ani wystawiać na listy wyborcze żadnych swoich kandydatów. Tak więc – po wygranych wyborach – nowi Posłowie i Senatorowie będą mogli uchwalać Ustawy takie jakie chcą. W razie wątpliwości kogo wystawić na „jedynkę” na liście wyborczej – będzie decydowało „głosowanie” lub „losowanie”.
 • Rząd (Rada Ministrów) – Potrzebujemy w Polsce „Rządu Fachowców”. Dlatego Fundacja TESLI i Partia PIAST zaakceptuje kandydatów na Ministrów, których wystawią „Środowiska Zawodowe”: Przedsiębiorcy – Ministra Gospodarki, Rolnicy – Ministra Rolnictwa, Lekarze – Ministra Zdrowia, Nauczyciele – Ministra Edukacji i Nauki… itd. (To będzie Wasz Rząd !!!)

Ekonomia

Nowy System Społeczno-Gospodarczo-Monetarny – TESLA – tak naprawdę jest to powrót do do Systemu Ekonomicznego, który obowiązywał w Polsce przed 1993 rokiem (PRL) gdzie Polska była „RAJEM PODATKOWYM” ponieważ:

 • Nie było żadnych podatków ani Urzędów Skarbowych.
 • Każdy zakład pracy i dowolny urząd otrzymywał na pracownika pieniądze.
 • Nie było żadnych Składek ZUS ani innych obciążeń fiskalnych dla firm.

Jest to sprawdzony System Ekonomiczny, który funkcjonował w Polsce i w Krajach Socjalistycznych przez ponad 70 lat, w którym nie było żadnej Nędzy Społecznej ani żadnych Kryzysów. Dlatego należy jak najszybciej do tego Systemu Ekonomicznego wrócić (Nie mylić z Systemem Politycznym) gdyż miał on dużo więcej zalet i korzyści dla Ludzi i Gospodarki niż obecny System Zachodni.

Niestety – ale mówić o tym, że w Polsce jest „źle” to każdy potrafi

Przyszedł czas na działanie – jest ku temu okazja !!!

Na podsumowanie dodam, że w całej Polsce jest ok. 140 000 Organizacji NGO. Jest to ogromna ilość ludzi, która może stanowić poważne zagrożenie dla Partii Politycznych. Więcej informacji o Wyborach jest dostępna na stronach internetowych:

Osoby do Kontaktu:

 • Mariusz Najda – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Tesli (Białystok) – tel. 690 612 530
 • Eugeniusz Roman Urbański – Wiceprezes Fundacji Tesli ds. Inwestycji i Rozwoju (Tarnów) tel. 782 430 920
 • Eugeniusz Maciejewski – Prezes Partii PIAST JMENiŚ (Turek) tel. 607 983 870


Fundator i Prezes Zarządu
Mariusz Najda
tel. 690 612 530

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.