Dotyczy: Funkcjonowania oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka ul. Mostowa

Published by on

Pani Aldona Aldona Krochmal-Kosiba
jaslo@wios.rzeszow.pl
Pan Dariusz Folta
zz-krosno@wody.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
gios@gios.gov.pl
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
info@klimat.gov.pl

Dotyczy: Funkcjonowania oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka ul. Mostowa

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do kuriozalnej sytuacji, która trwa od 2012 r do dnia dzisiejszego oraz do faktu, że Oczyszczalnia ścieków w Brzozowie będzie dalej funkcjonować na podstawie
postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) zawracam się z prośbą o podjęcie stosownej interwencji.

W dalszym ciągu ma miejsce wylewanie nieoczyszczonych ścieków wprost do rzeki Stobnica. Dodatkowo od dwóch tygodni nieoczyszczone ścieki powodują, że zapach fekaliów roznosi się po centrum Brzozowa w okolicach szpitala i samej oczyszczalni… sytuacja się nasila w godzinach wieczornych i w nocy.

Zwracam się także do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), który swą decyzją spowodował, że nadal trwa proceder przelewania się do wód gruntowych i rzeki Stobnica nieoczyszczonych ścieków. Sytuacja dotyczy ul. Kościuszki, Bema, Traugutta oraz ul. Rzecznej – szczegóły przekazane do WIOŚ w Jaśle, Prokuratury oraz Policji.

Nieoczyszczone ścieki wylewane są nadal do rzeki Stobnica, a Władza samorządowa czyni pozory (na papierze), że wdraża plan naprawczy, mający na celu uszczelnienie wadliwej sieci kanalizacyjnej, modernizacji nie funkcjonującej oczyszczalni  ścieków oraz planach budowy nowej oczyszczalni.

Szanowni Państwo sytuacja z niefunkcjonującą oczyszczalnią ścieków w Brzozowie trwa nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. Przyglądając się rozwojowi sytuacji odnosi się wrażenie, że Państwo polskie, a dokładnie instytucje, które powinny stać po stronie prawa i mieszkańców nie funkcjonują.

Nadmienię, że została wszczęta procedura związana z projektowaniem nowej oczyszczalni, ale… nie została ona poprzedzona konsultacjami społecznymi.. już wpływają na ręce Burmistrza petycje i pojawiają się głosy sprzeciwu mieszkańców. W przypadku przegrania przyszłych wyborów przez obecnego Burmistrza, cała procedura zaczyna się od nowa czyt.  ścieki będą cały czas zanieczyszczać wody gruntowe i rzekę Stobnica,

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną z ul. Traugutta w Brzozowie i sytuacji, która pojawia się cyklicznie.

Mając na uwadze powyższe proszę wszystkich Państwa jak na wstępie.  Proszę o informację mailową o podjętych działaniach.

Z poważaniem

IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.