Mieszkańcy Gminy pytają – jaki jest cel frezowania i korytowania dróg […]

Published by on

[…] w Grabownicy i wywożenia żwirowej podbudowy do Brzozowa na skład PGK obok cmentarza. Dobry gospodarz ten urobek przeznaczyłby na drogi dojazdowe w Grabownicy do pól, jak również drogi gminne ogólnego przeznaczenia wymagające remontu. Wieść gminna niesie, że braki klińca W PGK uzupełni się żwirową podbudową z Grabownicy. Czy to prawda? Mieszkaniec załącza wykonane zdjęcia.

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.