Oczyszczalnia Brzozów – Borkówka

Sprawa budowy oczyszczalni ścieków w Brzozowie (Brzozów – Jakla Wielka) to wielkie oszustwo. Obecne władze nie zamierzają budować obiecanej oczyszczalni, pomimo składanych obietnic do WIOŚ Jasło przy problemie wadliwej pracy oczyszczalni Brzozów – Borkówka.

(więcej…)

Parkometry w Brzozowie

Próbę stworzenia płatnego parkowania w Brzozowie i zainstalowania parkometrów podjęto 29 stycznia 2009 r. na Sesji Rady Miejskiej w Brzozowie, która podjęła uchwałę nr XXVII/181/2009. Do obecnego czasu pomimo wyłożenia już kwoty około 20 tyś. obecne władze Brzozowa nie chcą tworzyć tej strefy – wolą jak mieszkańcy gminy jeżdżąc po Brzozowie tracą czas, paliwo i zanieczyszczają spalinami otoczenie miasta. Natomiast turyści i przejezdni szerokim łukiem omijają Brzozów.

(więcej…)

Zdjęcia z Rzeszowa

Zdjęcia po spotkaniach z Marszałek Ewą Draus oraz Piotrem Pilch w dniu 19 grudnia 2019 roku. Prowadzone rozmowy z Marszałkami Województwa dotyczyły budowy chodników w Grabownicy Starzeńskiej, Humniskach, Turzym Polu oraz innych inwestycjach dotyczących dróg wojewódzkich, takich jak budowa zatoczek autobusowych w Grabownicy Starzeńskiej oraz podwójnych linii ciągłych uciążliwych dla mieszkańców Grabownicy.

(więcej…)