PGK Brzozów – kary do zapłaty: 404 208 zł. Oczekujące: 713 379 zł oraz oczekujące na podwyższoną karę za 2020 r.

Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 19-11-2020 r. oddalił skargę PGK Brzozów i kwota 404 208 zł jest ostateczna – wymagana za 2016 – 2017 rok. Natomiast kary za 2018 – 2019 w kwocie 713 379 zł. oczekują na prawomocny wyrok. Ponadto napewno będą będą nałożone podwyższone grzywny za 2020 r., gdyż ścieki puszczane do rzeki Stobnicy były bez pozwolenia wodno – prawnego, które wygasło z dniem 05-01-2020 r. Dobrze by było, aby ktoś rozsądny doradził obu Panom – Burmistrzowi Brzozowa i Prezesowi PGK, by się obudzili i podjęli sensowne działania w celu uniknięcia następnych dużo większych kar. Do roku 2027 nakłady na oczyszczalnie, sieć kanalizacyjną mogą sięgać 25 mld zł. To niemal tyle, ile unijne sankcje, które grożą Polsce i kary mogą w Brzozowie oscylować w wysokości całych nakładów finansowych potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

Powrót do rozpoczętej inwestycji pomoże uniknąć potężnych sankcji finansowych, poprawią środowisko, komfort życia mieszkańców Brzozowa i Przysietnicy.

(więcej…)

Można uniknąć kar za brak dobrej oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Brzozów starają się w każdy dostępny sposób wymusić na władzy Brzozowa rozwiązań, które mogą wstrzymać zapłatę kar w kwocie 1130 tyś. zł za niesprawną oczyszczalnię ścieków Brzozów – Borkówka. Dojdą kary za 2020 rok oraz wysokie grzywny unijne za brak sprawnej oczyszczalni, jak też brak kanalizacji sanitarnej w Przysietnicy. Łączne kary mogą wynosić w granicach kosztów inwestycji niezrealizowanych w oznaczonym terminie, a dostępnym finansowaniem UE. Mieszkańcy proszą o pomoc parlamentarzystów (w załączeniu: Pismo Posłanki RP Hanny Gill-Piątek do Burmistrza Brzozowa).

(więcej…)

Znienawidzony okres II RP – w tym pomnik w Grabownicy – oraz były rzecznik URBAN przez radnego Krzysztofa Bednarczyk

Radny Bednarczyk Krzysztof zaciekle atakuje to, co się działo, gdy jako dziecko musiał słuchać rzecznika rządu o nazwisku Urban. W zasadzie wiele nie stracił, bo nauczył się od tego rzecznika dużo, a przydało się to teraz, gdy mieszkańcy Górek powierzyli mu mandat radnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 14-01-2021 postanowił pokazać, jak bardzo jest zszokowany tym, że radny Zajdel ośmielił się domagać remontu pomnika w Grabownicy Starzeńskiej „Za Naszą i Waszą Wolność”. Nikt temu radnemu Bednarczyk nie powiedział, że gdyby nie ofiary tego znienawidzonego narodu, to nas by dzisiaj tu nie było. Wspomina o rzeczniku rządu Urbanie, który rzekomo okłamywał Polaków, co zarzucił także mojej osobie. Oczywiście na zasadzie rzecznika Burmistrza jest oburzony, gdyż pismo krytycznie oceniające działalność Burmistrza Brzozowa w 2018 – 2020, a zamieszczone na stronie internetowej brzozowgmina.pl jest kłamliwe. Otóż Panie radny Bednarczyk:

(więcej…)

Program rządowy po PGR

Jak zwykle władza Brzozowa przy pomocy rządowego programu jest bardziej skłonna pomagać PGK Brzozów, niż złożyć wnioski, które skutecznie „Pomogą naprawić niesprawiedliwości”. Te niesprawiedliwości właśnie tworzy obecna władza Brzozowa.

(więcej…)